30.9.2017, posledný termín na podanie daňového priznania

992
online dane

Daňové priznanie k dani z príjmov podáva fyzická osoba vždy za kalendárny rok po uplynutí príslušného roka. Podáva ho v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného roka, za ktorý daňové priznanie podáva. Povinnosť podať daňové priznanie vzniká fyzickej osobe, ktorej celkové zdaniteľné príjmy presiahli sumu 1901, 67 €. Výnimku stanovuje §32 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Povinnosť podať daňové priznanie má aj fyzická osoba, ktorá vykazuje stratu.

Predĺžili ste si lehotu na podanie daňového priznania? Posledný termín je 30. septembra, pri vypĺňaní vám pomôže online daňové priznanie.

Daňovník má však právo na to, aby si lehotu na podanie daňového priznania predĺžil. Urobiť tak môže podaním oznámenia na mieste príslušného daňového úradu. Môže podať oznámenie o predĺženie o 3 mesiace, pričom je povinný uviesť dátum novej lehoty, a to koniec kalendárneho mesiaca, kedy podá daňové priznanie. V tejto novej lehote je aj daň splatná.

Najviac si môže predĺžiť lehotu o šesť kalendárnych mesiacov. Urobiť tak môže v prípade, že súčasťou jeho príjmov sú aj zdaniteľné príjmy, ktoré plynú zo zdrojov v zahraničí. Tým pádom poslednoá možná lehotou na podanie daňového priznania pripadá na 30. septembra.

Daňové priznanie si môžete vyplniť úplne jednoducho z pohodlia domova. Online daňové priznanie vám ponúka možnosť automatického spracovania:

  • maximálnych limitov,
  • nezdaniteľného minima,
  • odpočitateľných položiek,
  • daňového bonusu a
  • oslobodenia od dane.

Vyplniť online daňové priznanie je úplne jednoduché a spoľahlivé, akoby vám pomáhal skutočný účtovník.

Online daňové priznanie vypĺňate bez obáv, že ta pomýlite. Ak pri jeho vypĺňaní na niečo zabudnete, alebo urobíte chybu, aplikácia vás upozorní a vráti späť.

Ak chcete zistiť, či vám vzniká nárok na vrátenie daní, postačí vám len niekoľko údajov. Na základe vstupných údajov aplikácia online daňové priznanie vypočíta, či vám vzniká daňový preplatok, nedoplatok, alebo či ste dane platili v správnej výške.

Online daňové priznanie ponáka možnosť spracovať daňové priznanie aj v prípade, že vaše príjmy obsahujú príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Nemusíte sa obávať o bezpečnosť svojich osobných údajov. Aplikácia online daňové priznanie je zabezpečená proti ich zneužitiu a tak sa ňu môžete spoľahnúť.

 

Žádné komentáře

Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *